Nie AdaLAH aKu

Nie AdaLAH aKu

Wednesday, July 28, 2010

Metropolitan Region

Wilayah metropolitan merupakan perkembangan sesebuah kawasan yang berkembang pesat. Istilah Metropolitan pertama kali digunakan secara rasmi berkenaan dengan skala dan pola pertumbuhan bandar yang sangat cepat di Amerika. Perubahan fundamental dalam cara hidup Amerika ini dikenali pada awal abad ke-20 ketika Biro Districts ke dalam sistem klasifikasi wilayahnya (Goheen, dalam Bourne, ed. 1971). Wilayah Metropolitan yang digunakan di Amerika Syarikat bagi menjelaskan satu penempatan bandar yang mempunyai satu atau lebih bandar yang memenuhi kriteria tertentu dari segi penduduk, kepadatan dan jenis-jenis pekerjaan.Namun, Wilayah Metropolitan dalam konteks Malaysia, merupakan kawasan yang mempunyai tepubina di mana kawasan yang padat dengan pembangunan sehingga kawasan itu tidak dapat menampung pembangunan akan datang. Pembangunan yang pesat dan berterusan termasuk di dalam kawasan bandaraya dan bandar-bandar lainnya dengan pembangunan yang pesat hingga melewati sempadan pentadbiran. Antara contoh Wilayah Metropolitan ialah di New York. New York adalah salah sebuah kota metropolitan yang terdapat di Amerika Syarikat. New York ialah sebuah negara di wilayah Timur Laut, Amerika Syarikat dan bandar ketiga yang paling padat penduduknya. New York yang secara geografi bandar terbesar yang mempunyai paling padat penduduknya di Amerika Syarikat, dikenali dengan sejarahnya sebagai pintu gerbang untuk imigrasi ke Amerika Syarikat dan statusnya sebagai pengangkutan kewangan, budaya dan pust perkilangan. Walaubagaimana pun kota metropolitan juga menyumbang kearah pembangunan ekonomi sesebuah negara namun terdapat beberapa kesan negatif yang boleh memberi kesan kepada sesebuah kota metropolitan terbabit. Antara kesan negatif tersebut yang jelas boleh dilihat adalah dari segi pencemaran, sosial dan lain-lain. Pencemaran udara, bunyi dan air adalah seringkali dikaitkan dengan permasalahan ini. Selain itu, masalah sosial seperti jenayah, vandalism dan lain-lain juga sering menjadi isu utama akibat daripada pembangunan pesat sesebuah wilayah metropolitan.

No comments:

Post a Comment